شرایط درخواست تبلیغات در ربات‌های ما

هزینه‌ی تبلیغات در ربات‌های بینام و حذف

هر ربات بسته به ظرفیت خود، ممکن است همه یا برخی از گزینه‌های فوق را در اختیار شما قرار دهد.

هزینه‌ی تبلیغات در ربات اتچ

هزینه‌ی تبلیغات در ربات عکس‌نگار و لینکساز

لینکساز و عکس‌نگار ربات‌های پرطرفداری است که مشابه رایگانی برای آن‌ها، در محیط تلگرام نیست و تأثیرگذاری بهتری دارند به همین دلیل بیشتر موردتوجه تبلیغ‌دهندگان است لذا هزینه‌اش بیشتر از ربات‌های دیگر است: